UR Samtiden - Ur humanistisk vinkel: När individen ställs mot gruppen | UR Play
Programbild