UR Samtiden - Ur humanistisk vinkel: Att lämna en sekt | UR Play
Programbild