Humanist- och teologdagen 2024: Elevens roll i skolan i ett historiskt perspektiv | UR Play