Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Svenskt visarkiv berättar

Föreläsningar med experter från Svenskt visarkiv. Inspelat den 16-17 juni 2020 och 15 mars 2021 på Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Arrangör: Musikverket.

Programbild

Bach street boys - klassisk musik i memes

Den klassiska musiken har sedan länge tagit plats i det digitala rummet. Sverker Hyltén-Cavallius, docent i etnologi och forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv, forskar kring hur klassisk musik gestaltas och skojas med i så kallade memes - korta och skämtsamma bild- och textkombinationer som sprids i sociala medier. Inspelat den 16 juni 2020 på Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Arrangör: Musikverket.