seriesimage

Syskonchock

En dramaserie om att skapa nya relationer mellan styvsyskon, syskon och föräldrar. Sigrid har bott ensam med pappa i nästan hela sitt liv. Han träffar en ny kärlek som har tre barn: Adriana, Nico och Mina. Sigrids höga förväntningar och idylliska föreställningar om det nya livet i storfamiljen krossas snabbt. Men genom att ta sig tid att hjälpa och att visa tålamod mot andras gränser och behov, hittar Sigrid till slut sin plats i den nya familjen.