seriesimage

Unga Jordlingar

Vi möter barn från Moldavien, Nepal, Rwanda, Syrien, Sydafrika och Sverige. De berättar om kärlek, vänskap, drömmar och om sina tankar om livet. Här finns både likheter och skillnader. Varje program avslutas med att en artikel ur FN:s barnkonvention.