series

De fyra elementen

Hur vatten, eld, luft och jord funkar och hur vi ska handskas med dem.

• Grundskola F-3

• Biologi, Fysik, Kemi, Miljö och hållbarhet

Programbild

Jord

Om programmet

För länge sedan var marken täckt med över tusen meter tjock is, inlandsisen. Än idag finns det många spår av den i vår natur. Ett sådant spår är jord. Jord består nämligen av söndermald sten, men också av mull, som bildas när döda växter och djur förmultnar. Nere i jorden brer växternas rötter ut sig. Genom rötterna kan växterna suga upp både vatten och näring. Men vi människor släpper ut gifter och farligheter i marken. Pär, som är meteorolog, berättar, och barn i årskurs tre funderar och har egna idéer.

Ämnesord:
Ekologi, Föroreningar, Istiden, Jordarter, Matjord , Miljöfrågor
Produktionsår
2018
Talat språk
Svenska
Programledare
Karin Andersson
Medverkande
Pär Holmgren, Sofia Kjellin

Pedagogiskt syfte

Syftet är att förmedla kunskap om materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras, om människors användning och utveckling av olika material genom historien, vattnets olika former (fast, flytande, gas) och luftens grundläggande egenskaper.

Utbildningsnivå:
Grundskola F-3
Skolämne:
Biologi, Djur och natur, Geografi, Miljö och hållbarhet

Liknande program