series

Sista terminen i nian

Vi följer en grundsärskoleklass och deras resa mot gymnasiesärskolan.

• Anpassad grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv, Individer och gemenskaper

Programbild

Antagningsbeskedet

Om programmet

Det preliminära antagningsbeskedet för gymnasiesärskolan är klart. Eleverna i klass 9D på Ekholmsskolan får besked om vilken skola och vilket program de kommit in på.

Ämnesord:
Anpassade grundskolan, Anpassade gymnasieskolan, Antagning till gymnasieskolan, Elever med särskilda behov, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Undervisning, Ungdomar med funktionsnedsättning
Produktionsår
2019
Tillgänglig till
30 juni 2025
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska

Pedagogiskt syfte

Serien syftar till att ge ett diskussionsunderlag för grundsärskolans högstadieelever, deras pedagoger och yrkes- och studievägledare, inför gymnasievalet och övergången till gymnasiesärskolan. Serien belyser moment som praktik, öppet hus, ansöknings- och antagningsförfarande. Filmerna ger även möjlighet att diskutera framtida utbildningsmöjligheter.

Utbildningsnivå:
Anpassad grundskola 7-9
Skolämne:
Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv, Individer och gemenskaper

Liknande program