series

En annan sida av historien

Vem skriver vår historia? Kan den berättas på andra sätt?

• Grundskola 7-9

• Historia, Historieanvändning

Programbild

Europeisk kolonisation

Finns även som Syntolkat · Teckenspråkstolkat

Om programmet

I samband med de europeiska upptäcktsresorna på 1400- och 1500-talen började europeiska länder kolonisera stora delar av världen. Emma ger Özz i uppgift att försöka ta reda på om Sverige verkligen var så oskyldigt i de här sammanhangen som vi gärna gör gällande. I Sápmi träffar han Åsa Össbo, forskare vid Várdduo, Centrum för samisk forskning. Hon berättar om hur Sverige tog över samernas landområden på 1600-talet. Özz lär också känna Inger-Ann Omma vars familj tvångsförflyttades. Emma berättar övergripande om hur övriga Europa koloniserade världen.

Ämnesord:
1600-talet, 1800-talet, 1900-talet, Historia, Historiebruk , Imperialism, Kolonialism , Samepolitik, Samer, Samernas historia, Sverige
Produktionsår
2021
Tillgänglig till
30 juni 2025
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska
Programledare
Emma Molin, Özz Nûjen
Medverkande
Åsa Össbo, Ann Omma

Pedagogiskt syfte

Syftet är att ge kunskaper om händelser, samhällsomvandlingar, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder. Eleverna blir medvetna om hur historieskrivningen fokuserat på vissa perspektiv och valt bort andra (historiebruk). Tidslinjer ger eleverna en kronologisk överblick som stärker deras historiemedvetande.

Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Skolämne:
Historia, Historieanvändning, Nya tiden - Sverige och Norden

Liknande program