Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Naturum Höga kusten

Hur påverkade istidens landhöjning området runt Höga kusten?

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur, Geografi, Jordytans form och förändring

Programbild

Hur har människorna påverkats av landhöjningen?

Människorna längs Höga kusten har under alla tider behövt anpassa sig till landskapets förändringar. När landhöjningen har flyttat strandlinjen, då har människorna följ efter. Från stenåldern till nutid finns synliga exempel på hur människor har bott och levt genom årtusendena. Anna Carlemalm, föreståndare på Naturum Höga kusten berättar. Inspelat den 4 maj 2021 på Naturum Höga kusten. Arrangör: Naturum Höga kusten.

Liknande program