series

Läsbubblan

Få ut mer av läsningen med hjälp av lässtrategier.

• Grundskola 4-6

• Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk, Svenska, Språkbruk

Programbild

Mellan raderna

Om programmet

Det kan vara svårt att ta till sig och förstå information som inte står utskriven i ord på raderna i en skönlitterär text. Man behöver läsa på, mellan och bortom raderna för att få hela berättelsen. Utmaningen uppmuntrar barnen att samtala och diskutera kring en text med dolt budskap.

Ämnesord:
Läsförståelse, Svenska språket
Produktionsår
2023
Tillgänglig till
30 juni 2027
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska

Pedagogiskt syfte

Syftet med serien är i första hand användning i undervisning i svenska som andraspråk i årskurs 4-6. Den kan även användas i ämnet svenska. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin läs- och skrivförmåga samt sitt språkbruk. Genom olika teman ges en djupare förståelse för det lästa vilket skapar fler goda läsare med tilltro till sin egen förmåga.

Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Skolämne:
Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk, Svenska, Läsning

Liknande program