seriesimage

Fatta bildanalysen

Korta filmer om bildanalys. Avsnitten är hämtade ur programserien Fatta bilden.