Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Flerspråkighet

Om språkinriktad ämnesundervisning.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

Programbild

Flerspråkighet i alla ämnen i skolan

Alla i skolan måste jobba med flerspråkighet och inte bara svensklärarna. Det ska ingå i alla skolans ämnen och skolans ledning ska se till att alla lärare utvecklar flerspråkiga i skolan. Det säger Maaike Hajer som är professor vid lärarutbildningen i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. Inspelat i december 2013. Arrangör: Skolporten.