Till huvudinnehåll
series

Svenska förklarad

Kärnfullt om litteraturhistorien och författarna.

• Gymnasieskola

• Svenska, Litteraturhistoria och författarporträtt, Språkbruk

Programbild

Litteraturepoken modernismen

Modernismen startar runt sekelskiftet 1900, en tid då världen förändras väldigt snabbt. Författarna vill skriva på ett nytt sätt och experimenterar med språket och formen. Man blickar inåt i vårt medvetande och avfärdar realismens tro på en objektiv verklighet. Efter första världskriget blir ångest och skräck inför framtiden vanliga teman.