Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Ur humanistisk vinkel

Samtal om sekulär grundsyn och fokus på förnuft och individens frihet.

• Allmänbildande

• Religionskunskap, Sekulära livsåskådningar

Programbild

När individen ställs mot gruppen

Vi lever under covid-19-pandemin mitt i en tid då individers fri- och rättigheter inskränks till förmån för gruppens väl. Många anser att det rimligt att individers rättigheter får stå tillbaka när liv och hälsa står på spel. Men var går gränsen när individers intressen krockar med en grupps? Ett samtal med Anna Bergström, vice ordförande Humanisterna, och Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna. Inspelat på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm den 3 maj 2021. Arrangör: Humanisterna.

Liknande program