series

Demokrati helt enkelt - teckenspråkstolkat

En serie om demokrati i praktiken och att göra sin röst hörd!

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Demokratiska fri- och rättigheter, Teckenspråk

Programbild

Medborgarförslag

Finns även som Syntolkat · Utan tolkning

Om programmet

Babi träffar två ungdomar som har skickat in ett medborgarförslag för att få till en förändring. Leo i Heby tyckte att särskolan hade en negativ klang och skickade därför in ett förslag på namnbyte. I Strömsund erbjöds alla elever gratis körkortsutbildning, men det var svårt för elever att delta eftersom det inte fanns bussar dit. Birk skickade in ett medborgarförslag för att visa på detta problem.

Ämnesord:
Demokrati, Förvaltning, Medborgarinflytande, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Sveriges förvaltning, Ungdomar och politik
Produktionsår
2022
Tillgänglig till
30 juni 2026
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska
Programledare
Babiker Malik

Pedagogiskt syfte

Eleverna får insikt om demokratiska rättigheter och processer genom att visa olika demokratiska verktyg. Serien ger exempel på unga som har engagerat sig i olika samhällsfrågor och hur de varit med och påverkat dem. Eleverna får på så sätt insikt i var olika beslut fattas och hur de själva kan vara med och göra sin röst hörd.

Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Skolämne:
Samhällskunskap, Demokratiska fri- och rättigheter, Teckenspråk

Liknande program