Till huvudinnehåll
seriesimage

Briljanta forskare - syntolkat

Briljanta forskare tar upp aktuell forskning som belyser samhällsutmaningar globalt och hur vi söker lösningar på problemen.

Serien finns även som teckenspråkstolkat och utan tolkning

Programbild

Gensaxen

Finns även som teckenspråkstolkat och utan tolkning

Ett barn dör ett varje minut i malaria. Om jordens temperatur stiger kan malaria sprida sig och drabba 50 procent av världens befolkning. Genom den senaste forskningen inom genteknik - gensaxen CRISPR CAS 9 - kan vi genmodifiera malariamyggan och utrota malarian. Ska vi skydda en insektsart, eller rädda människor från lidande?