Till huvudinnehåll
seriesimage

Barnrätt på jobbet

Barnkonventionen blir lag 2020 och fyller 30 år 2019. Olika yrkesgrupper står inför olika utmaningar för att kunna tillgodose alla barns rättigheter. Barn och experter ger tips till personer som arbetar inom skolan, i socialtjänsten, på SIS ungdomshem eller inom kommunen utifrån några av artiklarna i barnkonventionen. Det handlar om alla barns lika värde, om rätten att komma till tals, om barns bästa och om delaktighet och inkludering av alla barn.

Programbild

Socialtjänsten

Hur lyssnar man på barn och gör dem delaktiga i kontakten med socialtjänsten? Barn och unga med egen erfarenhet av socialtjänsten ger råd och tips till hur de kan arbeta med barn för att få dem att känna sig trygga och delaktiga i besluten. Även experter ger råd, bland annat Maria Thell och Matilda Karlsson från Maskrosbarn samt Anna Norlén, psykoterapeut.