Till huvudinnehåll
seriesimage

Ajankohtaista suomeksi

Nyheter, aktualiteter och företeelser på finska från Finland, Sverige och världen presenteras av Heidi Liekola. Här hör du även sverigefinska röster om teman som väcker intresse för att samtala på det nationella minoritetsspråket. Språknivå: B2-C1. Vt + Ht 2021.

Programbild

2021-09-11

Aktualiteter, nyheter och företeelser på finska från Finland, Sverige och världen. Temat är slang. Vad kännetecknar finsk slang i Helsinforsområdet och hur använder man finskan i Sverige för att skapa slangord? Olli Kuparinen, doktorand i finska språket, och Jaana Kolu, forskare och biträdande universitetsprofessor, berättar. Vi träffar även gymnasieungdomarna Ella och Yasmin som förutom aktuell slang även lär oss vedekieli, ett slags hemligt språk som användes redan på 1950- och 1960-talet i Helsingfors.