series

Fatta EU

Vi är en del av EU. Men vad är EU och varför finns det?

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Politik och statskunskap

Programbild

Handel

Finns även som Syntolkat · Teckenspråkstolkat

Om programmet

Handel och jakt på råvaror kan starta konflikter och krig, men också göra att freden bevaras. EU är ett exempel på det. Sedan EU grundades har antalet medlemsländer ökat och handelshinder tagits bort. Men när tillverkningen av varor ökar leder det till större miljöutsläpp. Så samtidigt som vi i EU samarbetar kring handel, vilket ökar utsläppen, finns det mål att utsläppen ska minska. Leila besöker ett stålverk och får veta hur det påverkas av handelsunionen och miljömålen. Jenny hjälper oss att förstå vad det innebär att vara med i en handelsunion, samt hur tullar och handelsavtal fungerar.

Ämnesord:
EU-länderna, Ekonomi, Ekonomiska förhållanden, Europeiska unionen, Europeiskt ekonomiskt samarbete, Europeiskt samarbete, Export, Finansväsen, Fri rörlighet för varor, Handel, Import, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Miljöfrågor, Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Stålindustri
Produktionsår
2019
Tillgänglig till
30 juni 2025
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska
Medverkande
Jenny Madestam
Programledare
Leila Trulsen

Pedagogiskt syfte

Syftet med serien är att eleverna ska förstå hur det europeiska samarbetet går till; var beslut fattas och om individers och gruppers möjligheter att påverka beslut om aktuella samhällsfrågor. Uppmärksamma gärna eleverna på att serien producerades 2019 och att Storbritannien inte längre är en del av EU.

Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Skolämne:
Miljö och hållbarhet, Samhällskunskap, Ekonomi, Politik och statskunskap

Liknande program