series

Studera svenska

För sfi-elever som vill utveckla sina språkinlärningsstrategier.

• Sfi

• Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare, Svenska som andraspråk

Programbild

Kom ihåg mer

Om programmet

Konkreta tips på hur man kan studera för att minnas och lära sig svenska bättre. Exempelvis är det viktigt att ta eget ansvar och vara aktiv både under lektionen och när man pluggar hemma.

Ämnesord:
Andraspråksinlärning, Pedagogik, Språkutveckling, Språkvetenskap, Studieteknik, Svenska för invandrare, Svenska som andraspråk, Svenska språket, Undervisning
Produktionsår
2023
Tillgänglig till
30 juni 2027
Talat språk
Svenska
Undertexter
Engelska, Svenska

Pedagogiskt syfte

Syftet med serien är att inspirera och motivera sfi-elever att fundera och samtala kring hur man studerar. Serien vill belysa studerandet som en aktiv handling och bidra med en positiv igenkänning till sfi-eleverna genom att spegla andra vuxna som är i processen av att lära sig ett nytt språk. Avsnitten levandegör delar av språkinlärningen som kan vara svåra att bara prata om teoretiskt. Till serien finns en handledning som hjälper läraren att bygga vidare och öva på de teman som avhandlas i avsnitten.

Utbildningsnivå:
Sfi
Skolämne:
Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare, Svenska som andraspråk