Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Barnen och samhället

Hur kan utsatta barns problem se ut och hur kan man hjälpa och stötta?

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Alla ska klara skolan - exempel från Nossebro skola

Nossebro skola i Essunga kommun i Västergötland var en liten skola med blygsamma elevresultat. En stor andel av eleverna klarade inte grundskolans mål och skolledningen tvingades fundera över hur man skulle förändra undervisning och organisation för att förbättra resultaten. Rektor Lasse Björkqvist och läraren Johanna Lundin berättar hur skolan lyckades höja betygen och få alla elever att klara målen genom ett nytt arbetssätt. Bland annat plockade man bort alla individuella program och tog in stödlärare i klassrummet. Lärarna blev gladare, och eleverna starka och stolta. Arrangör: SAMBA.