Till huvudinnehåll
series

Idrottslärarens drömmar och dilemman

Om innehållet och komplexiteten i skolans idrott- och hälsaämne.

• Lärarfortbildning

• Idrott och hälsa, Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap

Programbild

Trygg i sin kropp

Hur kan man stärka elevers självförtroende och få dem att känna tillit till sina egna kroppars förmåga? Kajsa Nuutinen är lärare i idrott och hälsa och fick för några år sedan en klass med en synskadad elev. Hon visste först inte hur hon skulle hantera det. Men hon gick en kurs och genom samarbetet med den synskadade eleven och en specialpedagog kom hon underfund med hur hon skulle arbeta få eleven att känna sig inkluderad i undervisningen. Reportern Mona Abbasnejad träffar idrottsläraren Martin Lindgren, som reflekterar över hur man kan göra skolans otryggaste plats, omklädningsrummet, tryggare.