Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Underbar matematik

Konferens för lärare i matematik på grundskolans högstadium.

• Lärarfortbildning

• Matematik, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

Programbild

Bråk, decimaler och procent

Wiggo Kilborn, f.d. lektor i matematikdidaktik, talar om bråk, decimaler och procent. Han pekar på stora kunskapsbrister hos elever när det gäller bråk och decimaltal. Eftersom bråkräkning är en viktig förkunskap till algebran får bristerna stora konsekvenser för elevernas möjligheter till högre studier. Det är viktigt att eleverna tidigt får lära sig matematiska begrepp och att arbeta med abstraktioner, anser Kilborn. Han ger en rad konkreta exempel på hur man kan lägga upp en effektiv och lustbetonad undervisning i grundläggande matematik.