Till huvudinnehåll
series

Skrivjouren

Kort och koncist om hur du får ett korrekt skriftspråk.

• Grundskola 7-9

• Svenska, Grammatik, Skrivande

Programbild

Skriva med egna ord

Skriva med hjälp av källor. Lär dig att använda dina egna ord när du refererar till källor! Här lär du dig hur du kan referera till andra texter utan att skriva av. Det är lite av en balansgång att skriva med egna ord när du refererar till källor. Om du är för nära källan är det fusk, men om du är för långt ifrån den riskerar du att säga något felaktigt.