Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Hållbar forskning på Mälardalens högskola

Föreläsningar från Mälardalens högskola på temat en hållbar framtid.

• Högskola

• Miljö, Hållbar utveckling, Samhällskunskap

Programbild

Framtidens matematik

Skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, säger Andreas Ryve, professor i matematik. Hans forskningsprojekt arbetar för att utveckla konkreta verktyg för lärare att använda i undervisningen för att skapa en bättre undervisning. Andreas Ryves forskning passar bland annat in under mål nummer 4: God utbildning för alla. Claes Jonsson är moderator. Inspelat den 9 april 2021 på Mälardalens högskola. Arrangör: Mälardalens högskola.