Till huvudinnehåll
series

Barnet och orden - om språk i förskolan

Om barns språk och språkutveckling.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Svenska, Språkbruk

Programbild

Vad är det som hindrar?

Om olika typer av språkstörningar och språkförsening. Gäst är logopeden och forskaren Carmela Miniscalco som beskriver vad en språkstörning är. Att det handlar om tal och uttal, men också om språkförståelse och om viljan att kommunicera med andra. Vi möter ett par tvillingbröder med grava språkstörningar som går på språkförskola. Vi får en inblick i logopedernas sätt att träna och förhålla sig till språkförskolans elever och pojkarnas mamma berättar vad språkförskolan betytt för deras språkutveckling. I Västerås använder man en ny metod för att få bort stamning. Lidcombemetoden är ny i Sverige och handlar om målmedveten träning som sätts in i mycket tidig ålder. I Rågsved arbetar man med mycket rörelser i förskolan.

Liknande program