Till huvudinnehåll
series

Barnet och orden - om språk i förskolan

Om barns språk och språkutveckling.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Svenska, Språkbruk

Programbild

Vuxet och vildvuxet språk

Hur låter vi vuxna i barnens öron? Erik Sigsgaard, forskare vid Höjvognsseminariet, talar om effekterna av vuxnas skällande. Han menar att barn upplever att skäll är detsamma som att få stryk, och att det kan leda till problem när barnen växer upp. Intervjun med Sigsgaard belyses av intervjuer med barn och förskolepersonal, och genom sketcher spelade av Improvisationsteatern. Vi möter konsulten Karin Rosvall som arbetar med att handleda förskolepersonal. En förskollärare som hon arbetat med upptäckte att det var hennes eget sätt att vara som triggade en stor del av barnens dåliga beteende. Psykologen Margareta Öhman talar om vilka det är som pratar mest i förskolan och vilka det är som lyssnar.

Liknande program