Till huvudinnehåll
series

Pedagogikens giganter

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Pedagogiska riktningar

Programbild

Loris Malaguzzi

De kommunala daghemmen i Reggio Emilia i Italien har inspirerat hela världen. Verksamheten leddes av Loris Malaguzzi.