Till huvudinnehåll
series

Pedagogikens giganter

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Pedagogiska riktningar

Programbild

Lev Vygotskij

Lev Vygotskij var psykolog och har haft stor betydelse för modern utvecklingspsykologi och pedagogik. Han intresserade sig för konst och litteratur och relationen mellan text och människa.