Till huvudinnehåll
series

Pedagogikens giganter

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Pedagogiska riktningar

Programbild

Célestin Freinet

Celestin Freinets första jobb var att undervisa spanska flyktingbarn i en byskola i Frankrike på 1920-talet. Ur det växte en pedagogik där skolbänkarna och katedern kastades ut ur klassrummet och barnen gick ut i samhället för att hämta kunskap istället.