Till huvudinnehåll
series

Pedagogikens giganter

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Pedagogiska riktningar

Programbild

John Dewey

Filosofen och pedagogen John Dewey var en av de första som talade om handens pedagogik - det var viktigt med praktik likväl som teori. Han tyckte också att det var viktigt att föra fram demokratin och såg skolan som det viktigaste instrumentet för att bygga ett demokratiskt samhälle.