Till huvudinnehåll
series

Att inspirera i matematik

Hur kan en mattelärare inspirera och hjälpa elever som halkat efter?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

Programbild

Hela klassen räknar

Kurt Rosenlund är läromedelsförfattare, pedagog och innovatör. Han började på Södermalmsskolan som lärarkandidat 1975. Och där blev han kvar. Nu 44 år senare är han pensionerad, men vikarierar på skolan så ofta han kan. Kurt var tidig med elevaktiv undervisning. Med uppfinningsrika metoder, ofta innefattande digitala hjälpmedel, lyckades han skapa en miljö där ingen elev kunde "gömma sig". Att metoderna fungerar visar en ständigt hög måluppfyllelse på de nationella proven.