Till huvudinnehåll
Programbild

De kidnappade instrumenten - till dig som pedagog

Musikläraren Karin Hassle berättar om hur hon använder radiodramat "De kidnappade instrumenten" i sitt klassrum och om det pedagogiska värdet av att "bara lyssna". Karin berättar kortfattat om seriens innehåll, kopplingar till läroplanen och om det arbets- och stödmaterial som kommer med lärarhandledningen. Eleverna delar med sig av sina upplevelser av att lyssna och arbeta med serien.