Till huvudinnehåll
series

Friare kan ingen vara

Vad är fritidshemmens och fritidspedagogernas roll?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Fritidspedagogik

Programbild

Här byggs relationer

Byggandet av relationer startar i barnens lek. På Norrhammar fritidshem i Skellefteå står leken i centrum och avbryts inte för mellanmål och andra aktiviteter. Fritidspedagogerna Helena Fuhrman och Jessica Bergkvist har utvecklat ett sätt att kliva in och ut ur lekarna alltefter behov. Resultatet har blivit lekkompetenta barn som inspirerar och drar in de blyga och tveksamma i leken. Forskaren Maud Ihrskog, som skrivit en avhandling om barns relationsskapande, ser det informella lärandet som sker på fritidshemmen som livsavgörande. Vi följer med henne till Södala där hon föreläser inför fritidspedagoger från Hässleholms kommun.