Till huvudinnehåll
series

Lärarmentorerna

Erfarna lärare delar med sig av sina tips om distansundervisning.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor

Programbild

Tydliggörande pedagogik

Specialpedagogen och lärarmentorn Sanna Löfgren förklarar och exemplifierar hur hon använder sig av bildstöd i sitt klassrum. En arbetsstuktur som skapar både tydlighet och trygghet. En metod som är bra för samtliga elever, även elever med NPF.