Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden

Om faran med långvarigt stillasittande, oavsett övrig fysisk aktivitet.

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa, Idrott och hälsa, Hälsa och livsstil

Programbild

Stillasittande och äldre

Stillasittandet hos personer över 65 år varierar i hög grad, och naturligt nog ökar det med stigande ålder. Kvinnor verkar röra sig mer än män, och då handlar det framför allt om mer lågintensiva aktiviteter. Ing-Mari Dohrn, fysioterapeut och forskare inom fysisk hälsa vid Karolinska institutet, berättar om risker och råd kring stillasittande för äldre, och tipsar dessutom om två enkla övningar. Inspelat den 24 mars 2021 på Gymnastik- och idrottshögskolan. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Liknande program