Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden

Om faran med långvarigt stillasittande, oavsett övrig fysisk aktivitet.

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa, Idrott och hälsa, Hälsa och livsstil

Programbild

Att mäta stillasittande

Det finns i huvudsak två sätt att mäta stillasittande, berättar Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap vid GIH. Antingen använder man mätare som bygger på rörelsemätning eller positionsmätning, eller så använder man enkäter. Utmaningar med dessa mätningar finns dels i själva definitionen, dels att kontexten spelar roll och dels i validiteten. Inspelat den 24 mars 2021 på Gymnastik- och idrottshögskolan. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Liknande program