Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden

Om faran med långvarigt stillasittande, oavsett övrig fysisk aktivitet.

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa, Idrott och hälsa, Hälsa och livsstil

Programbild

Stillasittande - en översikt

Elin Ekblom Bak, forskare i folkhälsa vid GIH, berättar om stillasittande som ett hot mot hälsan, med utgångspunkt i en bok som sammanfattar forskningsläget. Det kan vara för enkelt att bara se stillasittande som motsatsen till fysisk aktivitet. Även en aktiv soffpotatis - alltså en person som visserligen motionerar regelbundet men sitter still under långa perioder - löper hälsorisker. Inspelat den 24 mars 2021 på Gymnastik- och idrottshögskolan. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Liknande program